Huawei Nova 3i INE-LX2 Xóa Xác Minh Tài Khoản Gmail - FRP

Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP

Huawei Nova 3i INE-LX2 Bootloop,Unbrick Thành Công,Xóa FRP Sau Khi Cứu Lên

Nhận Unbrick - Fix Bootloop Huawei Nova 3i INE-LX2
Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Nova 3i INE-LX2
Nhận Unlock - Mở Mạng Huawei Nova 3i INE-LX2

Tags:INE-LX2 FRP,INE-LX2 Gmail,INE-LX2 Bypass,INE-LX2 Unlock,INE-LX2 Unbrick,INE-LX2 Rom,INE-LX2 Downgrade,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
>>>>Reading Mobile Version Info
>>>>Reading Mobile SN Info
JUC4C18709004838 fastboot
Mobile Phone Product Name
...
(bootloader) INE-LX2
OKAY [ 0.004s]
finished. total time: 0.004s
Reading Mobile Version Info
...
(bootloader) :INE-LX2 9.1.0.280(C636E1R1P1)
OKAY [ 0.004s]
finished. total time: 0.004s
Reading Mobile Bootloader Lock Info
...
(bootloader) FB LockState: LOCKED
(bootloader) USER LockState: LOCKED
OKAY [ 0.001s]
finished. total time: 0.001s
Reading Mobile Battery Info
...
(bootloader) 3841mv
OKAY [ 0.007s]
finished. total time: 0.007s
Reading Mobile vendor and country Info
vendorcountry: hw/spcseas
finished. total time: 0.004s
all is done


2 Nhận xét

 1. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.275(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.012s]
  finished. total time: 0.012s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3915mv
  OKAY [ 0.010s]
  finished. total time: 0.010s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.003s
  all is done

  Trả lờiXóa
 2. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.012s]
  finished. total time: 0.012s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.267(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 4133mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.005s
  all is done

  Trả lờiXóa