LG G6 G600L Remove FRP - Gmail

LG G6 G600L Remove FRP - Gmail

LG G6 G600L Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Thành Công
LG G6 G600L Remove FRP Online Via Remote

Nhận Xóa FRP LG G6 G600L
Nhận Unbrick LG G6 G600L
Nhận Fix Qualcomm 9008 LG G6 G600L

Tags:LG G6 G600L FRP,LG G6 G600L Gmail,LG G6 G600L Bypass,LG G6 G600L KDZ,LG G6 G600L TOT,LG G6 G600L Qualcomm 9008,LG G6 G600L Unbrick,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Detected phone model: LGM-G600L
Mode: Normal
Android version: 7.0
Factory SW G600L12j
Trying to enable Diagnostic Port...
Found phone on COM32
Firmware released date: Feb 14 2018
Firmware released time: 14:59:35
Firmware compiled date: Sep 27 2017
Firmware compiled time: 05:00:00
Switching to Download Mode...
Found phone on COM32
Initializing..
SW version: LGMG600LAT-00-V12j-LGU-KR-FEB-14-2018+0
Android version: 7.0
Platform: msm8996
Reading partition...
Resetting FRP lock..
Detecting writing method...
Trying third method...
Erasing block...
Reading block...
FRP lock is successfully reseted!
0 Nhận xét