Huawei P30 Lite MAR-L22B Remove FRP - Gmail

Huawei P30 Lite MAR-L22B Remove FRP - Gmail

Huawei P30 Lite MAR-L22B Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Gmail Thành Công
Huawei P30 Lite MAR-L22B Remove FRP Via Teamviewer

Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei P30 Lite MAR-L22B
Nhận Up Rom Huawei P30 Lite MAR-L22B
Nhận Downgrade Huawei P30 Lite MAR-L22B

Tags:MAR-L22B FRP,MAR-L22B Gmail,MAR-L22B Bypass,MAR-L22B Rom,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
>>>>Reading Mobile Version Info
>>>>Reading Mobile SN Info
  8RB4C19322003110 fastboot
  ³ö³§Äê·Ý:2019
  ³ö³§Ô·Ý:3ÔÂ
  ³ö³§ÈÕÆÚ:22
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) MAR-LX2
  OKAY [ 0.037s]
  finished. total time: 0.037s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :MAR-L22B 9.1.0.326(C636E4R2P1)
  OKAY [ 0.041s]
  finished. total time: 0.041s
  Reading Mobile basverlist Version Info
  ...
  (bootloader) :MAR-LGRP2-OVS 9.1.0.326
  OKAY [ 0.039s]
  finished. total time: 0.039s
  Reading Mobile cust Version Info
  ...
  (bootloader) :MAR-L22B-CUST 9.0.1.4(C636)
  OKAY [ 0.041s]
  finished. total time: 0.041s
  Reading Mobile preload Version Info
  ...
  (bootloader) :MAR-LX2-PRELOAD 9.0.1.1(C636R2)
  OKAY [ 0.045s]
  finished. total time: 0.045s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.051s]
  finished. total time: 0.051s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3765mv
  OKAY [ 0.038s]
  finished. total time: 0.038s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.026s
  all is done0 Nhận xét